floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Quercus trojana
 
Akçapınar / Bozkır / Konya - Temmuz 2017 © Ahmet Demirtaş
Quercus trojanaQuercus trojanaQuercus trojanaQuercus trojanaQuercus trojanaQuercus trojanaphotos
Gözlem bildir
Makedonya meşesi
Fagaceae / Quercus / Quercus trojana
mapmapmapmapmapmapmap
Makedonyameşesi (Quercus trojana) Kayıngiller (Fagaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Konya, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 300-1800 m yükseklikler arasında; yaprak döken ağaçlıklarda diğer meşe türleriyle birlikte, makiliklerde kızılçam, ayıfındığı, akçakesme ile birlikte ve Toros göknarı ormanlarında boylu ardıçla birlikte gözlenirler. Batı, Kuzeybatı ve Güneybatı Anadolu ile Güneydoğu İtalya ve Balkanlarda da doğal yayılış alanları bulunmaktadır.


Bilimsel olarak Quercus trojana Webb şeklinde tanımlanır.

Quercus etimolojisi

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde `iyi` anlamına gelen quer ve `ağaç` anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Webb kısaltması bilim insanı Philip Barker Webb (1793-1854) için kullanılmıştır.

Morfoloji


18 m kadar boylanabilen, 60 cm kadar gövde çapı oluşturabilen, geniş tepeli, yaprak döken veya yarı herdem yeşil, odunsu bir türdür. Gövde gri-kahve renginde, gençken çatlaksız, ileri yaşlarda çatlaklıdır. Yapraklar 3-8 x 1.5-3 cm boyutlarda, uzun elips biçiminde, üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü ise açık yeşil renktedir; her yaprak 8-10 çift yan damarlı; damarlar yaprak kenarında diken gibi çıkıntılı; sap 2-6 mm uzunluktadır. Erkek çiçekler açık sarı yeşil renkte, ince bir eksen üzerinde sarkık kurullar oluşturur. Dişi çiçekler açık yeşil-sarı renkli ve 1,5-2 mm boyundadır. Meyve iki yılda olgunlaşır; meyvelenme Ağustos-Ekim ayları arasında gerçekleşir; kadeh pulları değişkenlik gösterir, basık, hepsi geriye kıvrımlı, alttakiler basık veya geriye doğru kıvrımlı, ortadakiler geriye doğru kıvrımlı ve üsttekilerin çoğu uzamış, yayılı veya kıvrımsız olabilir; palamut 2-3 cm çap ve 2-4 cm boydadır.


listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Quercus trojanaSabuncupınar / Kütahya
Kasım 2022 ©Serdar Ölez
Quercus trojanaGüre / Uşak merkez / Uşak
Haziran 2021 ©Serdar Ölez
Quercus trojanaÇakıloba / Beypazarı / Ankara
Mart 2021 ©Serdar Ölez
Quercus trojanaGüre / Uşak
Şubat 2021 ©Serdar Ölez
Quercus trojanaHüyük / Konya
Haziran 2017 ©Ahmet Demirtaş
Quercus trojanaÖbektaş / Emirgazi / Konya
Ağustos 2017 ©Ahmet Demirtaş
Quercus trojanaAkçapınar / Bozkır / Konya
Temmuz 2017 ©Ahmet Demirtaş
Quercus trojanaGemiş / Çardak / Denizli
Mart 2020 ©Mustafa Gökmen

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Q. trojana taksonları: Quercus trojana subsp. trojana
Türkiye´de doğal yayılan Quercus türleri: Q.aucheri, Q.brantii, Q.cerris, Q.coccifera, Q.dalechampii, Q.frainetto, Q.hartwissiana, Q.ilex, Q.infectoria, Q.ithaburensis, Q.kotschyana, Q.libani, Q.macranthera, Q.petraea, Q.pontica, Q.pubescens, Q.robur, Q.trojana, Q.vulcanica
Gözlem bildirilen diğer Quercus türleri: Q.castaneifolia, Q.glauca, Q.palustris, Q.rubra, Q.suber, Q.nigra, Q.nigra
Kaynaklar
  1. Quercus trojana. (n.d.). Türkiyebitkileri.com - Anasayfa. https://www.turkiyebitkileri.com/tr/foto%C4%9Fraf-galerisi/view-album/3497.html
  2. Agaclar.org -Türkiye'nin Ağaç Arşivi. (n.d.). https://www.agaclar.org/agac.asp?id=294
  3. Makedonya meşesi. (2016, August 21). Vikipedi: Özgür Ansiklopedi. Retrieved June 20, 2020, from https://tr.wikipedia.org/wiki/Makedonya_me%C5%9Fesi
  4. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  5. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  6. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  7. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)