floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Quercus castaneifolia
 
Batum Botanik Bahçesi - Eylül 2019 © Mustafa Gökmen
Quercus castaneifoliaQuercus castaneifolia
Gözlem bildir
Kestane Yapraklı Meşe
Fagaceae / Quercus / Quercus castaneifolia
map
Kestane Yapraklı Meşe (Quercus castaneifolia) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir. Kestane Yapraklı Meşe İran`ın Caucasus ve Alborz dağlarında doğal yayılış gösterir, güney doğu Avrupa`da soliter olarak rastlanılan bir meşe türüdür. Palamutlar acı olmasına karşın güvercin ve alakargalar tarafından yenilir.


Bilimsel olarak Quercus castaneifolia C.A.Mey. şeklinde tanımlanır.

Quercus etimolojisi

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde `iyi` anlamına gelen quer ve `ağaç` anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. C.A.Mey. kısaltması bilim insanı Carl Anton von Meyer (1795-1855) için kullanılmıştır; Meyer bir Alman (daha sonra Rus vatandaşı olmuştur) botanikçi ve kaşiftir.

Morfoloji


35 m kadar boylanabilen, 2.5 m kadar gövde çapı oluşturabilen, kışın yapraklarını döken, odunsu bir türdür; nadiren boyu 50 m'ye, gövde çapı 3.5 m`ye kadar ulaşabilen bireyler oluşturabilir. Yapraklar 10-20 cm uzunlukta ve 3-5 cm genişliktedir; her bir kenarında 10-15 üçgenimsi lob bulunur. Erkek çiçekler kedicik şeklindedir; tozlaşma rüzgarla gerçekleşir. Meyve tozlaşma ardından 18'inci ayda olgunlaşır; palamut 2-3 cm boyda ve 1.5-2 cm çaptadır, taban kısmı turuncumsudur, uca yaklaştıkça yeşil-kahverengi renk alır; kadeh 2 cm derinlikte ve üzeri 4-8 mm yosunsal tüylerle kaplıdır.


listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Quercus castaneifoliaBatum Botanik Bahçesi
Eylül 2019 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Quercus türleri: Q.aucheri, Q.brantii, Q.cerris, Q.coccifera, Q.dalechampii, Q.frainetto, Q.hartwissiana, Q.ilex, Q.infectoria, Q.ithaburensis, Q.kotschyana, Q.libani, Q.macranthera, Q.petraea, Q.pontica, Q.pubescens, Q.robur, Q.trojana, Q.vulcanica
Gözlem bildirilen diğer Quercus türleri: Q.glauca, Q.nigra, Q.palustris, Q.rubra, Q.suber
Kaynaklar
  1. Quercus castaneifolia. (2018, November 12). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved December 19, 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Quercus_castaneifolia
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)