floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Atraphaxis grandiflora
 
Senek / Pülümür / Tunceli - Haziran 2023 © Serdar Ölez
Atraphaxis grandifloraAtraphaxis grandifloraAtraphaxis grandifloraAtraphaxis grandifloraAtraphaxis grandifloraAtraphaxis grandifloraphotos
Gözlem bildir
Kocadevekıran
Polygonaceae / Atraphaxis / Atraphaxis grandiflora
mapmapmapmapmap
Kocadevekıran (Atraphaxis grandiflora) Madımakgiller (Polygonaceae) ailesinden endemik bir türdür. Türkiye'de Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars alt bölgelerinde yayılış göstermektedir. 1450-1620 m yükseltiler arasında gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Atraphaxis grandiflora Willd. şeklinde tanımlanır.

grandiflora etimolojisi

Grandiflora Latincede `büyük` anlamına gelen grandis kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen floris kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cins içerisinde diğer türlere göre çiçeklerinin büyüklüğüne işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Willd. kısaltması bilim insanı Carl Ludwig Willdenow (1765-1812) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Alçak çalı. Sap kılıfı beyaz, uzamış, iki boğum arası kadar uzun. Yapraklar dikdörtgenimsi-mızraksı, keskin uçlu, az pürüzlü. Çiçek sapı uç kısım yakınında eklemli. Periant 5 parçalı. Ercikler 8. Tepecik 3. Meyvedeki periant segmentlerinin boyutları az çok eşit, geriye bükülmüş değil.listMaplistPiclist

Gözlemler


Atraphaxis grandifloraKemah / Erzincan
Mayıs 2024 ©Mustafa Gökmen
Atraphaxis grandifloraSenek / Pülümür / Tunceli
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Atraphaxis grandifloraEğrisöğüt / Pınarbaşı / Kayseri
2002 ©Ayşe Mine Özkan v.d.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Atraphaxis türleri: A.angustifolia, A.billardieri, A.grandiflora, A.spinosa
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)