floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Setaria viridis
 
Çıralı / Kemer / Antalya - Ağustos 2020 © Serdar Ölez
Setaria viridisSetaria viridisSetaria viridisSetaria viridisSetaria viridis
Gözlem bildir
Yeşil Tilki Kuyruğu
Poaceae / Setaria / Setaria viridis
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Yeşilsıçansaçı (Setaria viridis) Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1000 m kadar yüksekliklerde; kültür alanları ve nemli mera ve bahçelerde sıklıkla rastlanır.

Türkçe literatürde genellikle Yeşilsıçansaçı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde yeşil kirpi darısı olarak bilinir. Bilimsel olarak Setaria viridis (L.) P.Beauv. şeklinde tanımlanır.

Setaria etimolojisi

Setaria Latincede 'kıl, saç' anlamına gelen seta kelimesinden türetilmiştir; cins adı olarak cinsin başakların kıllı uzantılarının olmasına atıfta bulunur; tür adlarında türün bir kısmında bulunan set kıllara işaret eder. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. P.Beauv. kısaltması bilim insanı Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois (1752-1820) için kullanılmıştır.

Morfoloji


70(-100) cm boylanabilen, kümeler halinde gelişen, tek yıllık, istilacı bir türdür. Gövdeler 3-7 mm çapta dik ve içi boştur. Yapraklar şeritsi-mızraksı, yassı, tüysüz veya her iki yüzü kabarcıklı-cılız tüylü, taban yuvarlağımsı veya kesik, kenarlar az pürüzlü, sivri uçlu; dilcik 1–2 mm; kın tüysüz, kabarcıklı veya cılız tüylü, kenarları yoğun kirpiklidir. Çiçeklenme Mayıs-Ekim aylarında; çiçek kurulu birleşik salkım yoğun, genellikle silindirik, genellikle yukarı doğru incelen, 1–24 cm, dik veya hafifçe sarkık, çok sayıda başaklı; başakcıklar eliptik-dikdörtgenimsi, 2–2.5 (–3) mm, küt uçlu, 3–7 (–25) sert kıllı; kıllar yeşil, kahverengi veya eflatun, 4–12 mm; alt kavuz başakcığın 1/4–1/3 kadar uzun, küt uçlu veya nadiren keskin uçlu; üst kavuz eliptik, başakcık kadar uzun, alt başakçık bürgüsü (dış) başakcık kadar uzun; alt başakçık bürgüsü (iç) dış başakçık bürgüsünün 1/3´i kadar; üst başakçık bürgüsü (dış) soluk yeşil, dikdörtgenimsi, inceden inceye noktalı, sert damarlı ve küt uçludur.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Setaria viridisAziziye / Çankaya / Ankara
Eylül 2016 ©Serdar Ölez
Setaria viridisÇıralı / Kemer / Antalya
Ağustos 2020 ©Serdar Ölez
Setaria viridisGürün / Sivas
Ekim 2018 ©Selvinaz Gülçin Bozkurt vd.
Setaria viridisAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Setaria viridisKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Setaria türleri: S.adhaerens, S.glauca, S.italica, S.verticillata, S.viridis
Kaynaklar
  1. Flora of China, Setaria viridis, 7 Temmuz 2019, http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200026279
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)