floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Helianthemum nummularium
 
Derindere / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Helianthemum nummulariumHelianthemum nummulariumHelianthemum nummulariumHelianthemum nummulariumHelianthemum nummulariumHelianthemum nummularium
Gözlem bildir
Güngülü
Cistaceae / Helianthemum / Helianthemum nummularium
Güngülü (Helianthemum nummularium) Ladengiller (Cistaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı Karadeniz, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Helianthemum nummularium (L.) Mill. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Mill. kısaltması bilim insanı Philip Miller (1691-1771) için kullanılmıştır.
Morfoloji
Alt kısmı odunsu, üst kısmı otsu, çok yıllık bir türdür. Gövdeler sıklıkla dağınık ve seyrek gelişir; tüy örtüsü değişkendir, fakat genellikle kıllı-kılçıklı değildir. Yapraklar hemen hemen eliptik veya dikdörtgenimsidir, kıvrık gelişebilirler. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; içte kalan çanak yaprakların iç yüzeyi tüysüzdür; taç yapraklar dört adet ve sarıdır. Türkiye'de dört alttürü gözlenmektedir:


Gözlemler
Derindere / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Gündoğdu / Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan H. nummularium taksonları: Helianthemum nummularium subsp. lycaonicum, Helianthemum nummularium subsp. nummularium
Türkiye´de doğal yayılan Helianthemum türleri: H.aegyptiacum, H.antitauricum, H.germanicopolitanum, H.kotschyanum, H.lasiocarpum, H.ledifolium, H.microcarpum, H.nummularium, H.oelandicum, H.ovatum, H.salicifolium, H.stipulatum, H.strickeri, H.syriacum, H.tomentosum
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)