floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Viola spp.
 
Polonezköy / İstanbul - Mart 2016 © Serdar Ölez
Viola spp.Viola spp.
Gözlem bildir
Menekşeler
Violaceae / Viola / Viola spp.
Menekşeler (Viola spp.) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan bir türdür. Bu tür egzotik bir tür olabilir; bir kültür türü olabilir; veya henüz doğal tür kayıtlarımıza ekleyemediğimiz bir tür olabilir. Doğada aydınlık, ancak gölge ve nemli yerlerde gelişim gösterirler.

Viola spp. Türkçede Menekşeler olarak adlandırılır. Viola Latincede bugün `menekşe rengi` olarak bilinen violet kelimesinden türetilmiştir. ssp. İngilizcede 'türler, türleri' anlamına gelen species kelimesinin kısaltmasıdır.
Morfoloji
Dünyada 400 ile 500 arası, Türkiye`de ise tespit edilmiş yaklaşık 30 doğal türü ve alttürü bulunmaktadır. 20 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir cinstir. Gövde yeşil, nadiren kahverengi, tabandan itibaren dallanmış; dallar üç köseli ve içi boştur. Yapraklar yumurtamsı, böbreksi veya kalpsi, kenarlar dişli, saplı; stipül mızraksı-yumurtamsı, tam kenarlı, dişli veya saçaklıdır. Çiçeklenme Mart-Eylül arasında; çiçek durumu terminal veya başak; çanak yapraklar 5; taç yapraklar 5, alttaki yanal ve üst çiftten daha genişçe; ercikler 5; sapçıklar kısa; başçıklar bitişik; ovaryum üstdurumlu, 3`lü birleşik karpellidir. Meyve olgunlaştığında patlayarak açılır ve tohumlar saçılır; tohumlar yumurtamsı, pürüzsüz ve parlaktır.


Gözlemler
Çamlıyayla / Mersin
Mayıs 2018 ©Serdar Ölez
Polonezköy / İstanbul
Mart 2016 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Viola türleri: V.alba, V.altaica, V.amani, V.arvensis, V.bocquetiana, V.canina, V.crassifolia, V.denizliensis, V.dichroa, V.dirimliensis, V.ermenekensis, V.gracilis, V.heldreichiana, V.hymettia, V.isaurica, V.jordanii, V.kitaibeliana, V.kizildaghensis, V.modesta, V.occulta, V.odontocalycina, V.odorata, V.parvula, V.pentadactyla, V.reichenbachiana, V.rupestris, V.sandrasea, V.sieheana, V.suavis, V.tricolor, V.velutina, V.yildirimlii, V.yuzufelensis
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)