floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Viola odorata
 
Emniyet / Yenimahalle / Ankara - Aralık 2023 © Serdar Ölez
Viola odorataViola odorataViola odorataViola odorataViola odorataViola odorataphotos
Gözlem bildir
Kokulumenekşe
Violaceae / Viola / Viola odorata
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kokulumenekşe (Viola odorata) Menekşegiller (Violaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Batı ve Orta Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Antalya, Adana, Orta Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1600 m yükseltiler arasında; sıklıkla gölgeli alanlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Viola odorata L. şeklinde tanımlanır.

Viola etimolojisi

Viola Latincede bugün `menekşe rengi` olarak bilinen violet kelimesinden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


Gövdesiz çok yıllık otsu bitki, 3-12 cm, uçlarından köklenen uzun toprakaltı kök filizli. Stipül genişçe mızraksı, salgılı-saçaklı. Sap kısa aşağı bükülmüş tüylü. Yapraklar yumurtamsı-daire şeklinde, küt uçlu, tabanda kalpsi, küt dişli, az çok tüysüz. Çiçekler hoş kokulu, eflatun, alt taç yaprak 11-16 mm. Tohum kesesi (kapsül) olgunlaşınca toprak üzerine yayılır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Viola odorataKaraşar / Beypazarı / Ankara
Nisan 2024 ©Mustafa Gökmen
Viola odorataSarıgül / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Viola odorataEmniyet / Yenimahalle / Ankara
Aralık 2023 ©Serdar Ölez
Viola odorataGürün / Sivas
Ekim 2018 ©Selvinaz Gülçin Bozkurt vd.
Viola odorataAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Viola odorataUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Viola odorataKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Viola odorataKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Viola türleri: V.alba, V.altaica, V.amani, V.arvensis, V.bocquetiana, V.canina, V.crassifolia, V.denizliensis, V.dichroa, V.dirimliensis, V.ermenekensis, V.gracilis, V.heldreichiana, V.hymettia, V.isaurica, V.jordanii, V.kitaibeliana, V.kizildaghensis, V.modesta, V.occulta, V.odontocalycina, V.odorata, V.parvula, V.pentadactyla, V.reichenbachiana, V.rupestris, V.sandrasea, V.sieheana, V.suavis, V.tricolor, V.velutina, V.yildirimlii, V.yuzufelensis
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)