floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Viola arvensis
 
Dereli / Beypazarı /Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Viola arvensisViola arvensisViola arvensisViola arvensisViola arvensisViola arvensisphotos
Gözlem bildir
Tarla menekşesi
Violaceae / Viola / Viola arvensis
mapmapmapmap
Tarlamenekşesi (Viola arvensis) Menekşegiller (Violaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Doğu Karadeniz, Asıl Ege alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 0-3000 m yükseklikler arasında; terkedilmiş tarlalar, yol kenarları ve çayırlıklarda doğal olarak yetişirler.


Bilimsel olarak Viola arvensis Murray şeklinde tanımlanır.

Viola etimolojisi

Viola Latincede bugün `menekşe rengi` olarak bilinen violet kelimesinden türetilmiştir.

arvensis etimolojisi

Arvensis Latincede tarla, tarladan gelen anlamlarına gelir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Murray kısaltması bilim insanı Johan Andreas Murray (1740-1791) için kullanılmıştır.

Morfoloji


5-50 cm boylanabilen, tek yıllık veya iki yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik veya yukarı doğru yükselen, basit veya tabandan dallanmış ve yüzeyi çok seyrek kısa havlıdır. stipül yapraksı, 2-40 mm uzunlukta, tüysü parçalı, uç parça en geniş, yanal parçalar şeritsi-hemen hemen mızraksı; yapraklar 0.5-6.5 × 0.2-2.2 cm, özellikle kenarlar ve damarlar boyunca kenar ve boyunca seyrek kısa havlı, kenarlar küt veya testere dişli; alt yapraklar yumurtamsı veya dairemsi-yumurtamsı, taban yuvarlağımsı, sap yapraklara eşit veya daha uzun; orta yapraklar dikdörtgenimsi-yumurtamsı veya dikdörtgenimsi-eliptik, taban kamamsı, yaprak sapı kısa; üst yapraklar dikdörtgenimsi-mızraksı ve belli belirsiz saplıdır. Çiçeklenme Nisan-Eylül ayları arasında; çiçekler birkaç veya birçok; çiçek sapı 2.5-11 cm, tüysüz; brakteoller 2 tane, mızraksı; çanak yapraklar dikdörtgenimsi-mızraksı, 4-15 mm, keskin uçlu; dip kulakçıklar 1-4 mm, düzensiz dişli; taç huni biçimli; taç yapraklar sarı veya fildişi rengi, çanak yapraklardan daha kısa veya hemen hemen eşit, 6-14 mm, üsttekiler soluk, alttaki mahmuz dahil 5.5-14 mm; mahmuz 1-4 mm uzunlukta ve düzdür. Meyvelenme Haziran-Eylül ayları arasında; kapsül meyve 6-10 mm; tohumlar dikdörtgenimsi-yumurtamsı, 1.5-1.8 mm boydadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Viola arvensisGürsöğüt / Beypazarı / Ankara
Mart 2024 ©Serdar Ölez
Viola arvensisDereli / Beypazarı /Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Viola arvensisArıt / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Viola arvensisKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Viola türleri: V.alba, V.altaica, V.amani, V.arvensis, V.bocquetiana, V.canina, V.crassifolia, V.denizliensis, V.dichroa, V.dirimliensis, V.ermenekensis, V.gracilis, V.heldreichiana, V.hymettia, V.isaurica, V.jordanii, V.kitaibeliana, V.kizildaghensis, V.modesta, V.occulta, V.odontocalycina, V.odorata, V.parvula, V.pentadactyla, V.reichenbachiana, V.rupestris, V.sandrasea, V.sieheana, V.suavis, V.tricolor, V.velutina, V.yildirimlii, V.yuzufelensis
Kaynaklar
  1. Viola arvensis in flora of China @ efloras.org. (n.d.). eFloras.org Home. https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=242417461
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)