floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Salvia frigida
 
Ardıçlı / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Salvia frigidaSalvia frigidaSalvia frigidaSalvia frigidaSalvia frigidaSalvia frigidaphotos
Gözlem bildir
Sağırşalba
Lamiaceae / Salvia / Salvia frigida
mapmapmapmapmapmapmapmapmap
Sağırşalba (Salvia frigida) Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1000-2450 m yükseklikler arasında; karaçam, ardıç, göknar ve pyrus ağaçlıklarında; kireçtaşı yamaçlar, çatlaklar ve çayırlıklarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Salvia frigida Boiss. şeklinde tanımlanır.

Salvia etimolojisi

Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır.

Morfoloji


10-30 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bitkidir. Köksap odunsudur. Gövdeler tekil veya birkaç tane ve diktir, altta cılız tüylü veya ülgerli ve sapsız salgılı, üstte yoğun top başlı salgılıdır. Yapraklar çoğunlukla dipte, değişken, yumurtamsı veya hemen hemen dikdörtgenimsi, 2-12 x 1.2-5 cm, küt dişçikli veya düzensiz dişli, kırışık, örümcek ağsı veya ± uzun karışık tüylerle kaplı ve çok sayıda sapsız salgı bezli; yaprak sapı 1.5-8 cm´dir. Çiçek durumu az dallanmış veya genişçe birleşik salkım şeklindedir. Halka dizilimli çiçek durumu 2-6 çiçeklidir ve halkalar genellikle birbirinden ayrıktır. Brakteler yumurtamsı veya daire şeklinde ve ~ 8-12 x 7-11 mm´dir. Çiçek sapı 2-3 mm uzunluktadır. Çanak çan şeklinde veya hunimsi, 7-10 mm uzunluktadır, meyve zamanı 10-12 mm olur ve genişler, yoğun top başlı-salgılıdır; dişler genellikle belirgin şekilde dikenciklidir; üst dudak üç dişlidir, orta diş daha kısadır. Taç beyaz veya leylak rengi, 12-16 mm; tüp ~ 8 mm, şişkin, kepekli; üst dudak dar, biraz oraksı ve hemen hemen iki parçalıdır. Sert kabuklu küçük meyve yumurta biçimli, ~ 3.5 x 2.5 mm boyutlardadır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Salvia frigidaKaramanlı / Burdur
Haziran 2023 ©Mustafa Gökmen
Salvia frigidaSarıgül / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Salvia frigidaArdıçlı / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Salvia frigidaEğrisöğüt / Pınarbaşı / Kayseri
2002 ©Ayşe Mine Özkan v.d.
Salvia frigidaAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Salvia frigidaPülümür / Tunceli
Mayıs 2020 ©Metin Armağan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Salvia türleri: S.absconditiflora, S.adenocaulon, S.adenophylla, S.aethiopis, S.albimaculata, S.amplexicaulis, S.anatolica, S.aramiensis, S.argentea, S.aristata, S.atropatana, S.aucheri, S.aytachii, S.ballsiana, S.blepharochlaena, S.brachyantha, S.bracteata, S.cadmica, S.caespitosa, S.candidissima, S.cassia, S.cedronella, S.ceratophylla, S.cerino-pruinosa, S.chionantha, S.chrysophylla, S.cilicica, S.cyanescens, S.dichroantha, S.divaricata, S.dorystaechas, S.ekimiana, S.eriophora, S.ertekinii, S.euphratica, S.forskahlei, S.freyniana, S.frigida, S.fruticosa, S.glutinosa, S.halophila, S.haussknechtii, S.hedgeana, S.heldreichiana, S.huberi, S.hydrangea, S.hypargeia, S.indica, S.kronenburgii, S.kurdica, S.limbata, S.longipedicellata, S.macrochlamys, S.macrosiphon, S.marashica, S.microstegia, S.modesta, S.montbretii, S.multicaulis, S.napifolia, S.nemorosa, S.nutans, S.nydeggeri, S.odontochalmys, S.pachystachys, S.palaestina, S.pilifera, S.pinnata, S.pisidica, S.poculata, S.pomifera, S.potentillifolia, S.pseudeuphratica, S.quezelii, S.recognita, S.reeseana, S.rosifolia, S.russellii, S.sclarea, S.sericeotomentosa, S.siirtica, S.smyrnaea, S.spinosa, S.staminea, S.suffruticosa, S.syriaca, S.tchihatcheffii, S.tigrina, S.tobeyi, S.tomentosa, S.trichoclada, S.verbenaca, S.vermifolia, S.verticillata, S.virgata, S.viridis, S.viscosa, S.wiedemannii, S.xanthocheila, S.yosgadensis
Gözlem bildirilen diğer Salvia türleri: S.microphylla, S.splendens
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)