floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Salvia microstegia
 
Bozağakaraderbent / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Mustafa Gökmen
Salvia microstegiaSalvia microstegiaSalvia microstegiaSalvia microstegiaSalvia microstegiaSalvia microstegiaphotos
Gözlem bildir
Yağlambaç
Lamiaceae / Salvia / Salvia microstegia
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Yağlambaç (Salvia microstegia) Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Adana, Orta Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 970-3350 m yükseklikler arasında; taşlık kireçtaşı ve volkanik yamaçlarda, döküntülerde, meşeliklerde, çamlıklarda ve çayır kenarlarında gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Salvia microstegia Boiss. & Balansa şeklinde tanımlanır.

Salvia etimolojisi

Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır. Balansa kısaltması bilim insanı Benedict Balansa (1825-1891) için kullanılmıştır.

Morfoloji


20-100 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Köksap odunsudur. Gövdeler az sayıda veya birkaç tane, dik, yoğun cılız tüylü-ülgerli salgılıdır, sıklıkla altta salgısız uzun karışık tüylerle kaplıdır. Yapraklar çoğunlukla diptedir, boyutları ve şekilleri değişkendir, yumurtamsı veya dikdörtgenimsi, 7-17 x 3-8 cm, beyaz veya gri uzun karışık tüylerle kaplı, küt uçlu loblu veya düzensiz olarak testere dişlidir ve yüreğimsi tabanlıdır; yaprak sapı 3-16 cm uzunluktadır. Çiçek durumu genellikle genişçe yayılı birleşik salkım kurullardır, sarımsı-yeşildir. Halka dizilimli çiçek durumu 4-6 çiçekli ve genellikle birbirinden ayrıktır. Brakteler değişken, genişçe yumurtamsı ve 9-17 x 8-14 mm boyutlardadır. Çiçek sapı 2-5 mm uzunluktadır. Çanak ± çan şeklinde ve 9-12 mm´dir, meyve zamanı ~ 11-14 mm´ye ulaşır, yoğun top başlı salgılı tüylü ve sapsız salgılır; üst dudak kısaca üç-dişli, orta diş daha kısa; dudaklar ± eşittir. Taç beyaz, dudak soluk sarı, 17-30 mm; tüp 5-8 mm, şişkin, kepekli; üst dudak yassı ve kuvvetle oraksıdır. Sert kabuklu küçük meyve yumurta biçimli, ~ 3 x 2.5 mm boyutlardadır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Salvia microstegiaArdıçlı / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Salvia microstegiaBozağakaraderbent / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Salvia microstegiaPülümür / Tunceli
Mayıs 2020 ©Metin Armağan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Salvia türleri: S.absconditiflora, S.adenocaulon, S.adenophylla, S.aethiopis, S.albimaculata, S.amplexicaulis, S.anatolica, S.aramiensis, S.argentea, S.aristata, S.atropatana, S.aucheri, S.aytachii, S.ballsiana, S.blepharochlaena, S.brachyantha, S.bracteata, S.cadmica, S.caespitosa, S.candidissima, S.cassia, S.cedronella, S.ceratophylla, S.cerino-pruinosa, S.chionantha, S.chrysophylla, S.cilicica, S.cyanescens, S.dichroantha, S.divaricata, S.dorystaechas, S.ekimiana, S.eriophora, S.ertekinii, S.euphratica, S.forskahlei, S.freyniana, S.frigida, S.fruticosa, S.glutinosa, S.halophila, S.haussknechtii, S.hedgeana, S.heldreichiana, S.huberi, S.hydrangea, S.hypargeia, S.indica, S.kronenburgii, S.kurdica, S.limbata, S.longipedicellata, S.macrochlamys, S.macrosiphon, S.marashica, S.microstegia, S.modesta, S.montbretii, S.multicaulis, S.napifolia, S.nemorosa, S.nutans, S.nydeggeri, S.odontochalmys, S.pachystachys, S.palaestina, S.pilifera, S.pinnata, S.pisidica, S.poculata, S.pomifera, S.potentillifolia, S.pseudeuphratica, S.quezelii, S.recognita, S.reeseana, S.rosifolia, S.russellii, S.sclarea, S.sericeotomentosa, S.siirtica, S.smyrnaea, S.spinosa, S.staminea, S.suffruticosa, S.syriaca, S.tchihatcheffii, S.tigrina, S.tobeyi, S.tomentosa, S.trichoclada, S.verbenaca, S.vermifolia, S.verticillata, S.virgata, S.viridis, S.viscosa, S.wiedemannii, S.xanthocheila, S.yosgadensis
Gözlem bildirilen diğer Salvia türleri: S.microphylla, S.splendens
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)