floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Salvia hypargeia
 
Ortaköy / Eskipazar / Karabük - Mayıs 2024 © Serdar Ölez
Salvia hypargeiaSalvia hypargeiaSalvia hypargeiaSalvia hypargeiaSalvia hypargeiaSalvia hypargeiaphotos
Gözlem bildir
Siyah Ot
Lamiaceae / Salvia / Salvia hypargeia
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Siyahot (Salvia hypargeia) Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailesinden endemik bir türdür. Türkiye'de Batı ve Orta Karadeniz, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Antalya, Adana alt bölgelerinde yayılış göstermektedir. 800-2000 m yükseltiler arasında; kireçtaşı yamaçlar ve toprak yığınlarında, kızılçam ile birlikte ve nadas tarlalarında gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Salvia hypargeia Fisch. & C.A.Mey. şeklinde tanımlanır.

Salvia etimolojisi

Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Fisch. kısaltması bilim insanı Friedrich Ernst Ludwig von (Fedor Bogdanovic) Fischer (1782-1854) için kullanılmıştır. C.A.Mey. kısaltması bilim insanı Carl Anton von Meyer (1795-1855) için kullanılmıştır; Meyer bir Alman (daha sonra Rus vatandaşı olmuştur) botanikçi ve kaşiftir.

Morfoloji


60 cm çapa kadar tutamlar oluşturan çok yıllık bitki. Gövdeler dik, sağlam, 25-40 cm, genellikle dallanmayan, altta salgısız örümcek ağsı ve uzun karışık tüylerle kaplı, üstte salgılı cılız tüylü. Yapraklar basit, şeritsiden şeritsi-dikdörtgenimsiye kadar; çoğunlukla dipte; üst yüzü yeşilimsi, altta beyaz uzun karışık tüylerle kaplı, kenarlar bütün kenarlı gibi, 4-8 x 0.5-1 cm (belli belirsiz yaprak sapı dahil). Halka dizilimli çiçek durumu 4-8 çiçekli, açıkça birbirinden ayrık. Brakteler genişçe yumurtamsı, ~ 15 x 12 mm, alt yüzey uzun karışık tüylerle kaplı. Çiçek sapı 2-3 mm, az çok dik. Çanak borumsu-yumurtamsı, ~ 10 mm, meyvede ~ 12 mm, uzun karışık tüylerle kaplı ve salgılı; üst dudak tepesi kesik. Taç lavender veya eflatunumsu-mavi, ~ 25 mm; tüp düz, yukarıda hafifçe şişkin; üst dudak oraksı. Sert kabuklu küçük meyve yuvarlağımsı üç köşeli, 3.5 x 2.5 mm.listMaplistPiclist

Gözlemler


Salvia hypargeiaİlyakut / Ayaş / Ankara
Haziran 2024 ©Serdar Ölez
Salvia hypargeiaMemlik / Yenimahalle / Ankara
Haziran 2024 ©Serdar Ölez
Salvia hypargeiaOrtaköy / Eskipazar / Karabük
Mayıs 2024 ©Serdar Ölez
Salvia hypargeiaNallıhan / Ankara
Mayıs 2016 ©Serdar Ölez
Salvia hypargeiaEğrisöğüt / Pınarbaşı / Kayseri
2002 ©Ayşe Mine Özkan v.d.
Salvia hypargeiaGürün / Sivas
Ekim 2018 ©Selvinaz Gülçin Bozkurt vd.
Salvia hypargeiaDarende / Malatya
Nisan 2017 ©Şükrü Karakuş vd.
Salvia hypargeiaKıbrıs / Mamak / Ankara
Aralık 2019 ©Serdar Aslan vd.
Salvia hypargeiaAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Salvia türleri: S.absconditiflora, S.adenocaulon, S.adenophylla, S.aethiopis, S.albimaculata, S.amplexicaulis, S.anatolica, S.aramiensis, S.argentea, S.aristata, S.atropatana, S.aucheri, S.aytachii, S.ballsiana, S.blepharochlaena, S.brachyantha, S.bracteata, S.cadmica, S.caespitosa, S.candidissima, S.cassia, S.cedronella, S.ceratophylla, S.cerino-pruinosa, S.chionantha, S.chrysophylla, S.cilicica, S.cyanescens, S.dichroantha, S.divaricata, S.dorystaechas, S.ekimiana, S.eriophora, S.ertekinii, S.euphratica, S.forskahlei, S.freyniana, S.frigida, S.fruticosa, S.glutinosa, S.halophila, S.haussknechtii, S.hedgeana, S.heldreichiana, S.huberi, S.hydrangea, S.hypargeia, S.indica, S.kronenburgii, S.kurdica, S.limbata, S.longipedicellata, S.macrochlamys, S.macrosiphon, S.marashica, S.microstegia, S.modesta, S.montbretii, S.multicaulis, S.napifolia, S.nemorosa, S.nutans, S.nydeggeri, S.odontochalmys, S.pachystachys, S.palaestina, S.pilifera, S.pinnata, S.pisidica, S.poculata, S.pomifera, S.potentillifolia, S.pseudeuphratica, S.quezelii, S.recognita, S.reeseana, S.rosifolia, S.russellii, S.sclarea, S.sericeotomentosa, S.siirtica, S.smyrnaea, S.spinosa, S.staminea, S.suffruticosa, S.syriaca, S.tchihatcheffii, S.tigrina, S.tobeyi, S.tomentosa, S.trichoclada, S.verbenaca, S.vermifolia, S.verticillata, S.virgata, S.viridis, S.viscosa, S.wiedemannii, S.xanthocheila, S.yosgadensis
Gözlem bildirilen diğer Salvia türleri: S.microphylla, S.splendens
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2024)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)