floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Salvia suffruticosa
 
Sarıoba / Polatlı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Salvia suffruticosaSalvia suffruticosaSalvia suffruticosaSalvia suffruticosaSalvia suffruticosa
Gözlem bildir
Kalın şalba
Lamiaceae / Salvia / Salvia suffruticosa
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kalınşalba (Salvia suffruticosa) Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 300-2000 m yükseklikler arasında; boskırlardaki toprak yığınlarında, nadas tarlaları ve üzüm bağlarında doğal gelişim gösterirler.


Bilimsel olarak Salvia suffruticosa Montbret & Aucher ex Benth. şeklinde tanımlanır.

Salvia etimolojisi

Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur.

suffruticosa etimolojisi

Suffruticosa Latincede `neredeyse` anlamında kullanılan sub- öneki ile `çalımsı` anlamına gelen fruticosus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; sıklıkla gövdenin alt kısmının odunsu, üst kısmının otsu olmasına işaret eder.  ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Montbret kısaltması bilim insanı Gustave Coquebert de Montbret (1805-1837) için kullanılmıştır. Aucher kısaltması bilim insanı Pierre Martin Rémi Aucher-Éloy (1793-1838) için kullanılmıştır. Benth. kısaltması bilim insanı George Bentham (1800-1884) için kullanılmıştır.

Morfoloji


30-60 cm boylanabilen, alt kısımları odunsu, üstü otsu, çok yıllık bir bitkidir. Gövdeler çok sayıda, yukarı doğru yükselir şekilde, üst kısımları dallanmış, sıklıkla sarımsı-yeşil renkte, genellikle tüysüz, nadiren cılız tüylüdür. Yapraklar iki derin tüysü, dış çepheri yumurtamsıdır; yaprakçıklar mızraksı, terminal yaprakçık 2 .5-5.5 x 0.5-2 cm boyutlarda, yanal yaprakçıklar 2-3 çift ve daha küçüktür; yaprakçıkların damar boyları cılız tüylüdür ve sapsız salgı bezleri vardır; kenarları ince testere dişli veya testere dişlidir; yaprak sapı 1-3 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Nisan-Haziran aayları arasında gerçekleşir; çiçekler 2-8'li kurullar halinde halka dizilimlidir ve birbirlerinden ayrıktır; brakte 8-17 x 4-8 mm boyutlarda, yumurtamsı ve sivri uçludur; brakteol mevcuttur; çiçek sapı 3-8 mm uzunluktadır; çanak çan şeklinde, 10-12 mm (meyve zamanı 15 mm) boyda, tüysüz veya cılız tüylü-ülgerlidir, koyu ve neredeyse sapsız salgı bezleri mevcuttur, üst dudak üç parçalıdır; taç kükürt sarı veya leylak renk geçişli ve 22-25 mm uzunluktadır; tüp ~ 15 mm uzunlukta ve uç kısmı boğaz yapmıştır; üst dudak ± düzdür. Sert kabuklu küçük meyve yuvarlağımsı üç köşeli, yumurta biçimli ve 4.5 x 3.5 mm boyutlardadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Salvia suffruticosaSarıoba / Polatlı / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Salvia suffruticosaAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Salvia türleri: S.absconditiflora, S.adenocaulon, S.adenophylla, S.aethiopis, S.albimaculata, S.amplexicaulis, S.anatolica, S.aramiensis, S.argentea, S.aristata, S.atropatana, S.aucheri, S.aytachii, S.ballsiana, S.blepharochlaena, S.brachyantha, S.bracteata, S.cadmica, S.caespitosa, S.candidissima, S.cassia, S.cedronella, S.ceratophylla, S.cerino-pruinosa, S.chionantha, S.chrysophylla, S.cilicica, S.cyanescens, S.dichroantha, S.divaricata, S.dorystaechas, S.ekimiana, S.eriophora, S.ertekinii, S.euphratica, S.forskahlei, S.freyniana, S.frigida, S.fruticosa, S.glutinosa, S.halophila, S.haussknechtii, S.hedgeana, S.heldreichiana, S.huberi, S.hydrangea, S.hypargeia, S.indica, S.kronenburgii, S.kurdica, S.limbata, S.longipedicellata, S.macrochlamys, S.macrosiphon, S.marashica, S.microstegia, S.modesta, S.montbretii, S.multicaulis, S.napifolia, S.nemorosa, S.nutans, S.nydeggeri, S.odontochalmys, S.pachystachys, S.palaestina, S.pilifera, S.pinnata, S.pisidica, S.poculata, S.pomifera, S.potentillifolia, S.pseudeuphratica, S.quezelii, S.recognita, S.reeseana, S.rosifolia, S.russellii, S.sclarea, S.sericeotomentosa, S.siirtica, S.smyrnaea, S.spinosa, S.staminea, S.suffruticosa, S.syriaca, S.tchihatcheffii, S.tigrina, S.tobeyi, S.tomentosa, S.trichoclada, S.verbenaca, S.vermifolia, S.verticillata, S.virgata, S.viridis, S.viscosa, S.wiedemannii, S.xanthocheila, S.yosgadensis
Gözlem bildirilen diğer Salvia türleri: S.microphylla, S.splendens
Kaynaklar
  1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)